อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจับยึดแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งจะต้องใช้ในงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งบนหลังคากระเบื้อง – เมทัลชีท รวมไปถึงงานติดตั้งบนดาดฟ้าและพื้นดิน

โซล่าเซลล์ดีอย่างไร

พลังงานที่สะอาด

ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อปฏิกิริยาที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

พลังงานที่ไม่มีวันหมด

เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่ได้มาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์นั้นจัดเป็นทรัพยากรธรรมประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น

ผลิตที่ไหนใช้ที่นั่น

แหล่งผลิตไฟฟ้ากับจุดใช้งานมักอยู่คนละที่ตั้งกัน และจะต้องมีระบบทำการส่ง แต่เซลล์แสงอาทิตย์จะต่างจากระบบไฟฟ้าปกติ