ปั๊มโซล่าเซลล์

เป็นปั๊มสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นปั๊มที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานจาก พลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell, แบตเตอรี่ หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล

ช่วงไหน..หน้าแล้ง เกษตรกรขาดแคลนน้ำ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดี

อย่างน้อยก็สามารถช่วยเกษตรกรลดปัญหาการขาดแคลนน้ำลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

    • จากการสูบน้ำบาดาลใต้พื้นดินขึ้นมาใช้ในการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ
    • หรือสามารถสูบน้ำจากลำคลอง หรือแม่น้ำ เพื่อส่งต่อไปยังแหล่งที่ขาดแคลนน้ำได้อย่างง่ายดาย

เรียกได้ว่าที่ไหนมีแสงแดด ที่นั่นก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ อีกทั้งยังสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายระบบสูบน้ำไปยังพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง

ปั๊มโซล่าเซลล์ที่วางจำหน่าย

Solar Submersible Water Pumping System

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดสูบน้ำบาดาล

Solar Centrifugal Water Pumping System

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดปั๊มหอยโข่ง

Solar Submersible Water Pumping System (2 HP)

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 แรงม้า

ภาพการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 แรงม้า
N

ประหยัด ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย

N

ใบพัดของปั๊ม ทำจากสแตนเลส ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน

N

หากน้ำในบ่อแห้งหรือขาด ปั๊มน้ำจะปิดเองอัตโนมัติ

ราคา 56,000 บาท

Submersible Pump

PV module 320W Poly Crystaline 1956 x 992 x 35 mm.

Qty : 8

Unit : Pcs.

Solar Pump Inverter & Control cabinet 1.5kW

Qty : 1

Unit : Pcs.

Pump Submersible
(2HP)

Qty : 1

Unit : Pcs.

Solar Submersible Water Pumping System (3 HP)

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า

ภาพการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 แรงม้า
N

ประหยัด ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย

N

ใบพัดของปั๊ม ทำจากสแตนเลส ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน

N

หากน้ำในบ่อแห้งหรือขาด ปั๊มน้ำจะปิดเองอัตโนมัติ

ราคา 91,000 บาท

Submersible Pump

PV module 320W Poly Crystaline 1956 x 992 x 35 mm.

Qty : 14

Unit : Pcs.

Solar Pump Inverter & Control cabinet 2.2kW

Qty : 1

Unit : Pcs.

Pump Submersible
(3HP)

Qty : 1

Unit : Pcs.

Solar Centrifugal Water Pumping System (2 HP)

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดปั๊มหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า

ภาพการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 แรงม้า
N

ประหยัด ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย

N

ขดลวดที่ใช้พันมอเตอร์ปั๊มน้ำรุ่นนี้ ทำมาจากทองแดงแท้ 100%

N

ทีมงานได้ต่อระบบ ต่อสายไฟทุกอย่างให้เสร็จ ก่อนส่งลูกค้า

ราคา 56,000 บาท

Submersible Pump

PV module 320W Poly Crystaline 1956 x 992 x 35 mm.

Qty : 8

Unit : Pcs.

Solar Pump Inverter & Control cabinet 1.5kW

Qty : 1

Unit : Pcs.

Pump Submersible
(2HP)

Qty : 1

Unit : Pcs.

Solar Centrifugal Water Pumping System (3 HP)

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า

ภาพการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 แรงม้า
N

ประหยัด ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย

N

ขดลวดที่ใช้พันมอเตอร์ปั๊มน้ำรุ่นนี้ ทำมาจากทองแดงแท้ 100%

N

ทีมงานได้ต่อระบบ ต่อสายไฟทุกอย่างให้เสร็จ ก่อนส่งลูกค้า

ราคา 88,000 บาท

Submersible Pump

PV module 320W Poly Crystaline 1956 x 992 x 35 mm.

Qty : 14

Unit : Pcs.

Solar Pump Inverter & Control cabinet 2.2kW

Qty : 1

Unit : Pcs.

Pump Submersible
(3HP)

Qty : 1

Unit : Pcs.

ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ของชุดปั้มสูบน้ำ

ชุดโครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์ของชุดปั้มสูบน้ำ

ชุบสังกะสี พร้อม clamp lock แผงทั้งหมดแล้ว

ราคาขาย

ขนาด

ราคาต่อหน่วย (บาท)

ชุดโครงสร้างรองรับสำหรับปั๊มสูบน้ำ 2 แรงม้า

29,500

ชุดโครงสร้างรองรับสำหรับปั๊มสูบน้ำ 3 แรงม้า

46,000

ภาพการติดตั้งปั๊มโซล่าเซลล์